Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

8688 4b26

4gifs:

Scottish Fold…morlike Scottish Bowld. [video]

vveronike
vveronike
5658 10e3

May 01 2015

vveronike
2021 bf86
Reposted fromthenewyork thenewyork viasouund souund
2760 9268

i need this.

Reposted fromkattrina kattrina viasouund souund
vveronike
6719 2279 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viasouund souund
5571 0daa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasouund souund
vveronike
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasouund souund
vveronike
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viasouund souund
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasouund souund

April 02 2015

8666 50fe 500
Reposted fromatanvarnie atanvarnie viaveritas1 veritas1
vveronike
0556 9a1a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaveritas1 veritas1
vveronike
7281 98b3 500
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaveritas1 veritas1
vveronike
3252 b60f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaantamariel antamariel
vveronike
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
vveronike
9215 9f0c 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaantamariel antamariel
vveronike
‎- kim chcesz zostać, gdy dorośniesz ? 
- jego żoną .
Reposted fromGeniusz Geniusz viaantamariel antamariel
2648 e2fc 500
Venice, Italy | Andreas Limbrunner
vveronike
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromborn2die born2die viaantamariel antamariel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl